Izdvojeno

28.02.2012.

Novosti 1.3.2012.


Novosti u oporezivanju od 01.03.2012.

Novosti u oporezivanju od 01.03.2012.

Novosti koje stupaju na snagu 1.3.2012. godine.

Izmjene PDV-a

- Stopa pdva mijenja se sa 23% na 25%

Zabrana priznavanja pretporeza pri nabavi osobnih automobila te za reprezentaciju

Artikli koji prelaze sa 23% na 10% :jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, isporuka vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama i drugoj ambalaži, bijeli šećer od trske i šećerne repe

Porez na dobit

Na dividende i udjele u dobitku koji se isplaćuju tuzemnim fizičkim osobama obračunava se i plaća 12% poreza na dohodak (+prirez)

Oporezuje se isplata dividendi i udjela u dobitku iz 2001., 2002. do 2011.

oporezuje se i isplata predujmova udjela u dobitku

Primitci od dividendi i udjela u dobitku iznad 12.000,00 kn godišnje smatraju se dohotkom od kapitala

TRAŽILICA
KREDITNI KALKULATOR