Najnoviji članci

18.11.2013.

Izaslanje radnika u EU


Radnici iz RH na radu u EU

Izasalani radnici su radnici koji su zaposleni u jednoj državi a poslani su u neku drugu zemlju u EU radi obavljanjaodređenog posla, u određenom razdoblju. Na te osobe primjenjuje se zakonodavstvodržave iz koje su izaslani (matične države).

Da bi se navedeno izaslanje moglo provoditi potrebno je zatražiti potvrdu A1 koja vrijedi u cijeloj EU i izdaje je HZMO. Uvjeti koje izaslsni radnici moraju ispunjavati.

1. izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca

 

2. osoba nije izaslana da zamijeni drugu izaslanu osobu

 

3. se na osobu primjenjivalo zakonodavstvo matične države najmanje jedanmjesec neposredno prije izaslanja (ne mora biti u radnom odnosu kod poslodvca, već u sustavu zapošljavanja - u HZZ, HZZO sustavu)

 

4. poslodavac redovito obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi

Uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati da bi se smatralo da ispunjava uvjet pod točkom 4.:

- mjesto registriranog sjedišta i glavne uprave

- broj administrativnog osoblja kod poslodavca u matičnoj državi i državi rada

–kod poslodavca u matičnoj državi ne može ostati samo administrativno osoblje

- ugovor o radu je sklopljen u matičnoj državi

- radnik kojeg poslodavac šalje je zaposlenik tog poslodavca

- zakonodavstvo koje se primjenjuje na ugovore koje je poslodavac sklopio sklijentima (poslovnim partnerima, korisnicima usluga, potrošačima, i sl.)

- zakonodavstvo koje se primjenjuje na ugovore koje je poslodavac sklopio sasvojim radnicima

- ostvareni promet poslodavca u matičnoj državi i u državi rada u određenomrazdoblju prije izaslanja

– smatra se da je uvjet ispunjen ako poslodavacostvaruje 25% prometa u matičnoj državi- razdoblje u kojem poslodavac posluje u državi iz koje se radnik šalje.

 

5. postoji neposredna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja

Podrazumjeva:

- odgovornost za zapošljavanje radnika (npr., je li radnik zaposlen kodposlodavca koji ga šalje na rad u drugu državu članicu ili je radnik zaposlenkod poslodavca koji se bavi posredovanjem pri zapošljavanju)

- mora biti očito da se ugovor o radu odnosi na radnika za cijelo vrijeme trajanjaizaslanja

- mogućnost raskida ugovora o radu ostaje u nadležnosti poslodavca u državi izkoje je radnik izaslan

- poslodavac odlučuje o prirodi posla koji će radnik obavljati u državi rada

- primjena disciplinskih mjera ostaje u nadležnosti poslodavca u državi iz koje jeradnik izaslan

- isplata plaća i plaćanje doprinosa i dalje je obveza poslodavca koji je radnikaizaslao.Slučajevi

 

Slučajevi koji isključuju pravila o izaslanju:

 

1. ako poslodavac kojem je radnik izaslan stavi radnika na raspolaganjeposlodavcu u toj državi članici

2. ako poslodavac kojem je radnik izaslan stavi radnika na raspolaganje drugomposlodavcu u drugoj državi članici

3. ako poslodavac iz jedne države članice (matične države) zaposli radnika izdruge države članice s namjerom da ga pošalje na rad u treću državu članicu,a da se na radnika nije primjenjivalo zakonodavstvo matične države najmanjejedan mjesec neposredno prije izaslanja

4. ako je radnik angažiran na tržištu rada u jednoj državi članici, od straneposlodavca sa sjedištem u drugoj državi članici, s namjerom da ga se pošaljena rad u prvu državu članicu

5. radnik je izaslan da zamijeni drugog izaslanog radnika

6. radnik je sklopio ugovor o radu s poslodavcem kod kojega je izaslan.

 

UVJETI za izaslanje samozaposlenih osoba:

1. izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca

2. redovito obavljaju djelatnost kao samozaposlene osobe u državi iz koje suizaslani

3. djelatnost koju će obavljati u državi rada slične je prirode onoj koju obavljaju u matičnoj državi

 


TRAŽILICA
KREDITNI KALKULATOR